Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks een overzicht van de laatste visies. Schrijf je nu in voor de visiefeed en mis niets!
Email adres
Voornaam
Achternaam
Spamvrij en veilig
VisieVan.nl

Jouw visie op deze site?

Een site vol inspiratie voor en door leiders van nu. Bezoek de site en laat je inspireren! Jouw visie ook publiceren op VisieVan.nl?

[recaptcha size:compact]

Instagram

has returned invalid data.

Visie op Accountancy in 2020

“Accountant toon meer lef en maak uw keuze zichtbaar!”

De accountancy branche is net als alle branches onderhevig aan verandering als gevolg van veranderende marktomstandigheden, technologische ontwikkelingen en het internet. De accountant dient zichzelf en ook zijn kantoor opnieuw uit te vinden om op koers te blijven. Het opnieuw uitvinden van het kantoor en jezelf start met lef en een open houding om kritische vragen durven te stellen. Vragen waarbij we zoeken naar een antwoord of het kantoor op termijn toegevoegde waarde kan blijven leveren en nog wel bestaansrecht heeft.

Kritische vragen die we onszelf dienen te stellen zijn onder andere:

  • Sluiten onze diensten en producten nog aan bij de behoefte van onze klant?
  • Is onze klantbenadering en frequentie nog de juiste?
  • Is de wijze van totstandkoming van onze diensten en producten en vorm van aanbieden nog wel toekomstbestendig?
  • Past het type medewerker bij de visie op de toekomst en mogelijk veranderende competenties?
  • Past de wijze hoe het kantoor organisatorisch is ingericht nog wel bij deze tijd en de toekomst?
  • Is de wijze van leiding geven nog wel de juiste?

Mijn visie is daarom dat In het jaar 2020 accountants- en advieskantoren op een andere manier hun inkomsten genereren. Het verdienmodel in de toekomst zal een combinatie zijn van een abonnementsstructuur met vaste prijzen voor  (financiële) adviesdiensten (operational excelence), welke eenvoudig te standaardiseren zijn, en van bedragen welke afhankelijk zijn van prestaties en/of toegevoegde waarde.

De aansturing van het kantoor van de “toekomst” is stimulerend en motiverend, waarbij nadrukkelijk op output wordt gestuurd met duidelijke KPI’s die de uitgangsprincipes van de organisatie bewaken. Ten aanzien van medewerkers en samenwerkingspartners zal continue aandacht nodig zijn voor opleiding en ontwikkeling op het gebied van kennis alsmede van houding en gedrag welke past bij de visie en missie van kantoor.

Mijn visie specifiek ten aanzien van de wettelijke auditdiensten is dat dit specialisme op den duur volledig wordt afgescheiden van de overige accountancy diensten als gevolg van wet- en regelgeving.

Absoluut noodzakelijk voor de toekomstbestendigheid van het kantoor zijn in onze ogen een aantal basis uitgangsprincipes. Het continue (conceptueel) werken vanuit de klantgedachte en –behoefte. Een “platte” organisatie, waarbij wordt gewerkt met product-/dienstenspecialisten (productleadership/dienstenhuis) zowel in huis als middels samenwerkingsconstructies. Personen die in staat zijn snel op veranderende klantbehoeften en marktbewegingen in te kunnen spelen met nieuwe innovatieve (branche vreemde) en/of aangepaste bestaande producten en diensten. Hierbij is intensivering en innovatieve wijze van klantcontact en de beschikbaarheid van juiste digitale klantinformatie cruciaal.

Vanuit deze basis uitgangspunten is een organisatie altijd in staat zich snel aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, digitalisering,  wet- en regelgeving en demografische ontwikkelingen om zo haar bestaansrecht te waarborgen.

Jan van den Berg
Ondernemer | Partner bij Worrell & Jetten

4

Trackback from your site.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Meer
LinkedIn Mail

Laat een bericht achter