Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks een overzicht van de laatste visies. Schrijf je nu in voor de visiefeed en mis niets!
Email adres
Voornaam
Achternaam
Spamvrij en veilig
VisieVan.nl

Jouw visie op deze site?

Een site vol inspiratie voor en door leiders van nu. Bezoek de site en laat je inspireren! Jouw visie ook publiceren op VisieVan.nl?

Instagram

has returned invalid data.

Dienend Leiderschap, een onomkeerbare trend

“De slimste bedrijven in Nederland worden aangestuurd door Servant Leaders!”

Ik kwam 10 jaar geleden in aanraking met Servant Leadership (Dienend Leiderschap). Na het lezen van het eerste boek over dit thema was mijn reactie ”Noemen ze het zo…”.

Veel (h)erkenning. Hierbij moet gezegd worden, dat het wel een aantal jaren heeft geduurd voordat ik de karakteristiek  “Helend vermogen” begreep. Een van mijn coachees had ruzie met een van zijn medewerkers. Hij was zelf de aanleiding. Mijn advies  was dan ook “Je moet met de pet in de hand excuus aanbieden”. Zijn  reactie “Ik ben toch niet gek…Dan gaat hij er mee op de loop”. Uiteindelijk heeft de betrokken manager mijn advies gevolgd. Daarna begreep ik wat helen betekende.

Een andere karakteristiek is rentmeesterschap. In een wereld waarin grondstoffen langzaam maar zeker uitgeput raken en de aarde schijn­baar onomkeerbare schade wordt toegebracht, is duurzaamheid een belangrijk begrip. Een die­nend leider kent zijn verantwoordelijkheid voor de om­geving en gedraagt zich als een goed rentmeester. Dat betekent dat hij verder kijkt dan vandaag en op verant­woorde wijze met de omgeving en het milieu om gaat.

In 2010 heeft een groep high potentials onder leiding van Bas Blekkingh het “Handvest nieuw leiderschap” gemaakt. Een paar hoofdpunten:

 • Leiders moeten in hun gedrag een voorbeeld zijn voor anderen.
 • Leiders sturen op vertrouwen en niet door middel van macht en controle.
 • Leiders hanteren een balans tussen optimale groei van hun bedrijf en de belangen van verschillende stakeholders.
 • Leiders hanteren een brede opvatting over waardecreatie en werken vanuit een langetermijnperspectief.

Ik vind dat Dienend leiderschap ook naadloos aansluit bij de trends en ontwikkelingen zoals ik die zelf in kaart heb gebracht:

 • van het hoofd naar het hart
 • van denken naar voelen
 • van power leaders naar servant-leaders
 • van controle naar vertrouwen
 • van management naar (nieuw) leiderschap (Handvest)
 • van shareholders naar stakeholders
 • van Angelsaksisch naar Rijnlands denken

Je kunt er niet meer omheen. De praktijk wijst uit, dat het geen “luchtfietserij” of “soft gedoe” is. De “slimste bedrijven in Nederland” worden aangestuurd door Servant Leaders en presteren aanmerkelijk beter dan de concurrentie. Als je talenten / high potentials wilt binnenhalen (en houden) dan kun je niet meer om servant leadership heen!

Tot slot, tien karakteristieken van dienend leiderschap zoals Larry Spears, voormalig CEO van The Robert K. Greenleaf Center for Servant Leadership, het begrip kort en krachtig heeft samengevat:

1. Luisteren
Een dienend leider verstaat de kunst van het luis­teren. Dat is een kunst die lang niet iedereen ver­staat.

2. Empathie
Empathie of inlevingsvermogen is een wezenlijk kenmerk van een dienend leider. Het is een be­langrijke eigenschap, omdat die beantwoordt aan het verlangen van mensen om serieus genomen te worden en gezien en gehoord te worden.

3. Helend vermogen
Helend vermogen is het vermogen om mensen ‘heel’ te maken. En je bent ‘heel’ als je in balans bent met jezelf en je omgeving.

4. Commitment aan de groei van mensen
Dienend leiderschap draait om de wensen om mensen tot hun recht te laten komen. Daarom zal een dienend leider altijd inzetten op groei van zijn of haar medewerkers, zowel op het persoonlijk vlak als professioneel. Dienend leiderschap is dan ook altijd gekoppeld aan coaching.

5. Bouwen aan gemeenschap
Aan de basis van dienend leiderschap ligt het idee dat de mens een sociaal wezen is. Ieder mens is onderdeel van een groter geheel en daarin ligt ook zijn kracht. Samen krijg je niet alleen meer voor elkaar, maar je kunt ook steun, warmte en stimu­lans ontlenen aan de groep.

6. Bewustzijn
Zoals het woord aangeeft, betekent bewustzijn op een bewuste manier in het leven staan. Dat is minder makkelijk dan het lijkt. Veel dingen ge­beuren op de automatische piloot en vaak zijn wij tijdens ons werk in gedachten met iets anders bezig. Dienend leiderschap zorgt voor een groter bewustzijn.

7. Overtuigingskracht
Alle aandacht voor dienen laat onverlet dat een leider ook gewoon moet leiden. Hij of zij moet de richting aangeven en mensen in beweging te krij­gen. Niet via dwang, maar via overtuigingskracht. Werkelijke overtuigingskracht is meer dan een goed betoog. Het berust ook op morele autoriteit.

8. Conceptualiseren
Nieuwe dingen ontstaan uit dromen. Uit het ver­mogen om voorbij de bestaande kaders te kijken. Maar dat is niet voldoende. Om dromen handen en voeten te geven, moeten ze worden ingebed in de realiteit. Je moet in actie komen en werken van­uit een concept dat als kompas fungeert. Dit geeft de richting aan en is het ijkpunt om te kijken of je nog wel op de juiste weg bent. Met de juiste mix van droom en daad kun je je eigen werkelijkheid creëren.

9. Vooruitzien
Vooruitzien is het vermogen om te anticiperen, in te spelen op situaties vanuit een brede erva­ring. Intuïtie is hierbij heel belangrijk. Iedereen beschikt erover, maar lang niet iedereen durft er ook op te vertrouwen.

10. Rentmeesterschap
In een wereld waarin grondstoffen langzaam maar zeker uitgeput raken en de aarde schijn­baar onomkeerbare schade wordt toegebracht, is duurzaamheid een belangrijk begrip. Een die­nend leider kent zijn verantwoordelijkheid voor de om­geving en gedraagt zich als een goed rentmeester. Dat betekent dat hij verder kijkt dan vandaag en op verant­woorde wijze met de omgeving en het milieu om gaat.

Koos Groenewoud
AAA Total Facility Management

Auteur van het managementboek:

Authentieke leiders Echte leiders

 

 

 

2
Facebook Twitter Google+ Pinterest
Meer
LinkedIn Mail

Laat een bericht achter